จิตใจในการบริการของพนักงานงานโรงแรม

 

ในการอบรมด้านการบริการให้แก่พนักงานงานโรงแรมนั้น โรงแรมที่มีระดับจะเน้นในเรื่องของจิตใจในการบริการเป็นพิเศษ โรงแรมบางแห่งจะอบรมจิตใจในการบริการโดยการให้พนักงานอยู่ร่วมกันในหอพัก หากจะทำงานบริการมีความสำคัญยิ่งกว่าเทคนิคในการบริการเสียอีก น้ำใจไมตรีเล็กๆ น้อยๆ จากคนแปลกหน้าที่ได้รับในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ต่างถิ่นต่างแดน เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ เพราะฉะนั้นการอบรมให้พนักงานมีจิตใจในการบริการจึงควรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

การบริการที่ดีเกิดจากจิตใจในการบริการร่วมกับการฝึกฝนเทคนิคในการบริการ ที่ว่าจิตใจในการบริการ คือ

– จดจำชื่อและหน้าตาของแขกไว้ให้ดี พนักงานงานโรงแรมการนั้นควรจดจำชื่อและหน้าตาของแขกเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการบริการเพราะจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น ทำให้แขกรู้สึกเป็นกันเอง และยังเป็นการแสดงน้ำใจต่อแขกด้วย

 

– ทำให้สนุกกับงานโรงแรม ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานในโรงแรมหรือภัตตาคารด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจก็ตาม เมื่อคิดจะยึดอาชีพนี้ตลอดไปก็ต้องทำตัวเองให้สนุกกับงานเข้าไว้

 

– แขกคือพระราชาพนักงานคือคนรับใช้ พนักงานโรงแรมจะต้องจดจำไว้เสมอว่า แขกคือพระราชา ความคิดที่ว่าแขกก็คือคนเราเองก็เป็นคนเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสับสนระหว่างการเป็นแขกกับพนักงานบริการ แขกจะต้องถูกต้องเสมอเป็นความคิดที่ถูกต้องในการให้บริการของพนักงานโรงแรม  ในแต่ละวันจะต้องพบแขกจากทั่วโลก บางครั้งก็ยากที่จะเลี่ยงปัญหาความวุ่นวาย ความสับสนที่น่าปวดหัว แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมกฎที่ว่า แขกจะต้องถูกต้องเสมอ

ผลกระทบของเครื่องโหวตลงคะแนนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกตั้ง

my-choice

เนื่องจาก เครื่องโหวตลงคะแนนเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และส่งผลสะเทือนต่อสังคมอย่างมหาศาล และต่อเนื่องภาคเอกชนในเชิงการค้า การลงทุนจะเกิดมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องในกระบวนการสร้างเครื่องลงคะแนน  และจะเกิดการจ้างงานต่อเนื่องตามมา     ภาครัฐจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการปฏิบัติและวิธีการทำงานของกระบวนการประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั้งระบบ  ภาคประชาชนจะสามารถเลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ภาคสังคมจะสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางขึ้น  ส่งผลถึงการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็จะต้องเผชิญกับความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ ๆ ที่จะต้องตอบสนองความต้องการเป็นราย ๆ ไป (People Center) ตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ และตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เช่น การเลือกตั้ง ประชาชนจะสามารถเลือกตั้งที่ไหนก็ได้โดยใช้บัตร Smart Card แสดงตน แล้วก็ไปกดลงคะแนนที่เครื่องลงคะแนน เป็นต้น
จะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจขององค์กรไปยังระดับล่าง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยการตัดสินใจในระดับสูงจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอจากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอนาคต จะมีระบบการค้นหาเครือข่ายหัวคะแนน ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีคลังข้อมูล(Data Mining)รูปแบบการร้องเรียนและการทำความผิดตามกฎหมาย มีระบบการตรวจสอบการซื้อเสียงอัจฉริยะ (AI)   การทำงานของสายสืบ กกต.ภาคสนามและแนวร่วมประชาชนในพื้นที่จะสามารถติดต่อกลับมายังสำนักงาน กกต.และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
กรอบความคิด (Paradigm) ในการทำงานขององค์กรจะเปลี่ยนไปจะเกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานที่เป็นเครือข่าย ยืดหยุ่นและเป็นแนวราบมากขึ้น   นั่นก็คือ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการการเลือกตั้งมากขึ้น แต่กกต. ก็ยังคงยึดมั่นในหลักการความสุจริตและเที่ยงธรรม
กกต.จะมีคลังความรู้ องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ (Knowledge Base) ในการบริหารจัดการและออกแบบการเลือกตั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่น  ปรับตัวตามสภาวะของสังคม และการบริหารงานตามสถานการณ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประชาชน และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

 

ความแตกต่างในการติดตั้งแผ่นซับเสียงหลายๆ แบบ

planetgreens

 

การแขวนแผ่นซับเสียง การติดแผ่นซับเสียงโดยตรงเข้ากับผนัง การนำแผ่นซับเสียงใส่กรอบ หรือการนำแผ่นซับเสียงเข้ามุม แม้ว่าจะกระทำกับแผ่นซับเสียงตัวเดียวกัน ค่าการซับเสียงจะต่างกัน มาตรฐาน ASTM ระบุชัดเจนว่าค่าการซับเสียงของวัสดุที่ถูกทดสอบติดตั้งอยู่ในรูปแบบใด การแขวน วางกับพื้นห้อยแบบเรียงกัน หรือติดตั้งแบบมีช่องอากาศ เพื่อนๆ ต้องเรียกหา Lab Report จากผู้ขายเพื่อตรวจว่าตรงกับคำโฆษณาของคุณสมบัติแผ่นซับเสียงที่คุณสนใจหรือไม่ ในบางกรณีผู้ขายจงใจแสดงค่าการซับเสียงที่มากที่สุดจากการติดตั้งที่ไม่ตรงกับการติดตั้งของคุณ เพื่อเหตุผลทางการตลาดบางครั้งให้ห้องทดลองทำการทดสอบแบบยึดติดผนัง โดยมีช่องอากาศด้านหลังเพื่อให้ค่า NRC สูงขึ้น 10-15% แต่จงใจไม่ระบุวิธีการทดสอบแผ่นซับเสียงไว้ในแผ่นโฆษณา

ในตลาดมีให้เลือกซื้อแผ่นซับเสียงมากมายตั้งแต่ Gypsum , Perforated panels , ชานอ้อย , โฟม , แผ่นใยแก้ว-ใยหิน หุ้มผ้า กระดาษอัด หรือแบบแผ่นโพลิเอสเตอร์ ทั้งหมดแตกต่างในเรื่องของราคา ความคงทนระยะยาว ควรสอบถามระยะเวลาประกันของสินค้า ความคงทน รวมทั้งความปลอดภัยของแผ่นซับเสียงนั้นๆ จากผู้ขายติดเท่าไหร่แล้วก็ติดตรงไหน คำถามที่ยากที่สุดยิ่งกว่าการเลือกซื้อแผ่นซับเสียง ขนาดของห้องที่มีปัญหาเสียงสะท้อนและการใช้งานของห้องนั้นมีความสำคัญมากที่สุด สองปัจจัยนี้กำหนดพื้นที่ของแผ่นซับเสียงที่ต้องใช้ในห้องที่เกิดปัญหาเสียงก้องสะท้อน ยิ่งห้องของใครมีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น รูปทรงไม่สมมาตร หรือมีรูปทรงแปลกๆ มีสัดส่วนแปลก ค่าความสามารถในการซับเสียงที่ระบุเอาไว้ใน Lab Report ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น ทางผู้ติดตั้ง หรือเจ้าของสินค้าต้องคำนวณจำนวนแผ่นซับเสียงที่ต้องใช้งานให้กับคุณ

สำหรับใครที่สนใจอยากนำแผ่นซับเสียงไปติดตั้งที่ห้องหรือห้องประชุม แต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถเข้ามาอ่านคุณสมบัติสินค้าของเราหรือสอบถามกับทางเราได้ที่ www.planetgreen.co.th ที่นี่เรารับรองว่าให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดีครับ

ทำความรู้จักประเภทผิว เพื่อเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับคุณ

seo-02

ก่อนการเลือกสกินแคร์บำรุงผิวควรต้องรู้จักผิวตัวเองก่อนว่ามีสภาพผิวแบบไหนเพราะการเลือกสกินแคร์วผิดวิธี จะทำให้สุขภาพผิวของคุณแย่ลงกว่าเดิม

การแบ่งสภาพผิวด้วยตาเปล่า จึงสังเกตเอาความสมบูรณ์สมดุลของการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงมาจำแนกผิวแต่ละประเภท ยิ่งการผลิตน้ำหล่อเลี้ยง(น้ำมัน)บนใบหน้าดี พอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ผิวจะมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น สุขภาพดี ผิวพรรณเปล่ง ริ้วรอยหายาก

ผิวธรรมดา

ก่อนการเลือกครีมบำรุงผิวควรต้องรู้จักผิวตัวเองก่อนว่ามีสภาพผิวแบบไหนเพราะการดูแลผิวผิดวิธี จะทำให้สุขภาพผิวของคุณแย่ลงได้จากเดิม

การแบ่งสภาพผิวด้วยตาเปล่า จึงสังเกตเอาความสมบูรณ์สมดุลของการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงมาจำแนกผิวแต่ละประเภท ยิ่งการผลิตน้ำหล่อเลี้ยง(น้ำมัน)บนใบหน้าดี พอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ผิวจะมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น สุขภาพดี ผิวพรรณเปล่ง ริ้วรอยหายาก

ผิวแห้ง

ลักษณะผิว ผลิตน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวได้น้อยถึงน้อยมาก เวลาล้างหน้าแล้วรู้สึกหน้าแห้งตึงหรือหน้าเป็นขุยเกิดริ้วรอยบางๆได้ง่าย

ผิวมัน

ลักษณะผิว: ผลิตน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวมากเกินไป เวลาล้างหน้าแล้วภายใน 2 ชั่วโมง ผิวเริ่มมันทั้งT-Zoneและแก้ม รูขุมขนดูกว้างมีสิวเสี้ยนง่าย สิวหัวดำโดยเฉพาะช่วงจมูก

ผิวผสม

ลักษณะผิว: มีทั้งแห้งและมันในผิวหน้า แก้มอาจจะแห้งบริเวณจมูกหน้าผากอาจจะมัน ผิวส่วนที่มันสิวจะขึ้นง่าย ส่วนผิวที่แห้งก็มีโอกาสลอกเป็นขุยได้

ผิวแพ้ง่าย

ลักษณะผิว: ผิวที่มีความสามารถในการปกป้องผิวลดลง ผิวอักเสบง่าย ผิวอ่อนแอลง สุขภาพผิวไม่แข็งแรง ต้องดูว่าเคยใช้พวกครีม หรือยาทารักษาสิว แล้วทำให้เกิดการระคายเคือง หรือ แห้งลอก บวมแดง เป็นผื่นแพ้ แสบรวมถึงคัน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่

การดูแล: ใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่สามารถเคลือบผิวไว้ ทำหน้าที่เสมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวที่เลียนแบบน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติของมนุษย์ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มี สารกันบูด น้ำหอม แอลกอฮอล์ และสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วว่า อ่อนโยน ปลอดภัย สำหรับ ผิวแพ้ง่าย อาหารควรทานแมกนีเซียม ปลา และหอยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันผิวหนังให้แข็งแรง ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 2 ตัวในการบำรุงผิว และต้องเป็นสูตรอ่อนโยน

ท่อเหล็กรูปพรรณกับการก่อสร้าง

0

ท่อเหล็กรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลักเช่นกัน คือ ท่อเหล็กที่นำไปใช้เป็นงานโครงสร้างและงานระบบ โดยท่อเหล็กที่นำไปใช้ในงานโครงสร้างก็จะนำไปใช้ ในส่วนของโครงสร้างของตัวอาคาร โครงสร้างเสา หลังคา ผนังอาคารหรือแม้แต่การนำไปตกแต่งเพื่อ ความสวยงามของอาคาร และเหล็กที่นำไปใช้สำหรับงานระบบ  ได้แก่  ระบบดับเพลิง  ระบบประปา   ระบบสุขาภิบาล

การใช้งานท่อเหล็กรูปพรรณ มาตรฐานของท่อเหล็กรูปพรรณ แบ่งตามประเภทการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.CARBON STEEL TUBES FOR ORDINARY USES

ท่อเหล็กกลมดำ สำหรับงานระบบ สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง, ระบบชลประทาน, ระบบประปา, ระบบท่อน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ   ท่อชุบและท่ออาบสังกะสี มอก.277 สำหรับระบบส่งน้ำการเกษตร, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบน้ำประปาภายในอาคาร

การใช้งาน ใช้กับงานงานสาธารณูปโภค, งานเกษตรกรรม งานประปา แก๊ส งานชลประทาน งานระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

2.CARBON STEEL TUBES FOR GENERAL STURCTURAL PURPOSES

ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง, โครงถัก หลังคา, โครงถักสะพาน, โครงถักป้ายจราจร, ท่อเหล็กสำหรับงานอุตสาหกรรม เหล็กรูปตัวซี, สำหรับโครงหลังคา, บ้านพักอาศัยและ โรงงานอุตสาหกรรม

การใช้งาน  ใช้กับงานวิศวกรรมโยธา, งานสถาปัตยกรรม, งานเสาเข็ม, นั่งร้าน และ งานโครงสร้างต่าง ๆ ฯลฯ

 

เทคนิคการเลือกเสื้อยืดให้เข้ากับสีผิว

S-T-shirt-013-300x300

เคยไหมคะ เห็นคนอื่นใส่เสื้อยืดตัวไหนก็ดูสวยสดใสไปหมด แต่พอมองตัวเองในกระจกกลับดูขาดๆ เกินๆ ไม่เหมือนคนอื่น ทั้งที่เทรนด์เสื้อยืดก็เหมือนๆ กัน อย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรกันนะ

คำตอบหนึ่งแห่งความไม่เข้ากันระหว่างตัวคุณกับเสื้อยืดนั้น ก็คือสีผิวนั่นเองค่ะ ใช่ว่าเสื้อยืดทุกแบบทุกสีจะใส่กับใครก็ได้นะ ลองสำรวจตัวเองสักนิดว่าผิวของคุณออกโทรสีไหน แล้วมาเลือกสีเสื้อยืดให้เหมาะกับสีผิวคุณ แค่นี้แหละ ไม่ว่าชุดจะมาสไตล์ไหน คุณก็เริ่ดได้ไม่มีเบื่อแล้ว

• ผิวขาวอมชมพู เป็นสีผิวที่ใครๆ ก็พากันอิจฉา เพราะดูอ่อนเยาว์และให้ความรู้สึกถึงความเป็นคนสุขภาพดี สีผิวนี้จึงแต่งตัวได้ค่อนข้างหลากหลาย แต่ถ้าจะยิ่งเสริมให้ดูน่ารักสดใสมากขึ้น ควรเลือกเสื้อยืดสีอ่อนๆ เช่น ฟ้าอมเขียว ฟ้าอ่อน โกโก้ ชมพูอ่อน ส้ม เป็นต้น คนที่ผิวขาวอมชมพูมักจะมีใบหน้าแดงเปล่งปลั่ง จึงไม่เหมาะที่จะใส่เสื้อสีสด จี๊ดจ๊าด เพราะจะทำให้ดูไม่ทันสมัย

• ผิวขาวอมเหลือง เป็นอีกสีผิวหนึ่งที่มีความโชคดีตรงที่ใส่เสื้อยืดสีอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะอ่อน เข้ม หรือสดใสกระแทกตา แต่งตัวด้วยเสื้อยืดโทนสีอบอุ่น แต่ที่เวิร์คสุดๆ ควรเป็นเสื้อยืดโทรสีอบอุ่นแลดูอ่อนโยน เช่น สีชมพู สีส้ม และควรหลีกเลี่ยงเสื้อยืดสีเขียวหม่นๆ และสีเทาอ่อน เพราะจะทำให้เสียความเฟรชชีไปซะเปล่าๆ

• ผิวขาวซีด สาวหมวยมักจะเป็นเจ้าของผิวสีนี้กันซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีข้อเสียนิดเดียวตรงที่ถ้าขาวซีดมากๆ อาจทำให้ใครๆ คิดว่าคุณเจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง ดังนั้นโทนสีที่เหมาะสมควรเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มสักนิด เช่น แดงเข้ม เหลืองอมน้ำตาล เขียวเข้ม น้ำตาลไหม้ เป็นต้น เพราะสีเข้มเหล่านี้จะช่วยขับสีผิวให้ดูเข้มขึ้น แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงเสื้อยืดสีเทา สีม่วง เพราะจะทำให้ดูเหมือนคนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมากขึ้นไปอีก

• ผิวสองสีหรือผิวสีน้ำผึ้ง เป็นสีผิวที่ดูแล้วมีเสน่ห์ ซึ่งโทนสีที่เหมาะสมกับสีผิวนี้ คือ สีที่ค่อนข้างอ่อน ดยเฉพาะสีผสมต่างๆ เช่น น้ำตาลอมแดง เขียวอมฟ้า ชมพูอมส้ม เลือดนม เป็นต้น แล้วลองสังเกตตัวเองสักนิดว่าคุณเนคนใบหน้าออกเหลืองนิดๆ หรือไม่ ถ้าใบหน้าออกเหลืองก็ไม่เหมาะที่จะใส่เสื้อสีน้ำเงินแก่ สีคราม สีกรมท่า เพราะจะทำให้ใบหน้าดูเหลืองมากยิ่งขึ้น

• ผิวคล้ำ ควรเลือกโทนสีกลางๆ ที่ไม่อ่อนและสดจนเกินไป แต่ควรเลือกโทนสีเข้มๆ สักนิด เช่น กรมท่า น้ำตาล เข้ม ม่วง เทา เขียวเข้ม เพราะสีของเสื้อผ้าเหล่านี้จะทำให้ดูกลมกลืนไปกับสีผิว ยังจะขับให้สีผิวดูขาวขึ้นกว่าเดิมด้วย ส่วนสีที่ต้องหลีกเลี่ยงแน่ๆ คือ เสื้อสีแจ๊ดๆ แป๋นๆ หรือนีออน โดยเฉพาะสีแดงสด เดี๋ยวใครจะให้สมญานามคุณเป็นอีกกาคาบพริกเอาง่ายๆ

 

 

 

การทำหน้าที่ของ Passbook Printer

print

 

เครื่องพิมพ์เช็กหรือสมุดบัญชี Passbook Printer โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทหัวเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดตัวอักษรนูนหรือลึก เวลาพิมพ์เอกสาร เช่น เช็ก ใบถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือสมุดบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนในการตรวจสอบเช็กหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถสำเนาคาร์บอนในกรณีที่ใช้กระดาษชุดคาร์บอน  โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เช็ก Passbook Printer จะสามารถรับกระดาษ และจัดรูปแบบกระดาษได้อัตโนมัติ ทั้งขนาด A4 หรือขนาดเช็ก ใบถอน โดยไม่ต้องคั่นหน้ากระดาษหรือทำการกำหนดขอบเขตในการพิมพ์เหมือนเครืองพิมพ์ทั่วไป ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการพิมพ์เช็กมากและบ่อยครั้ง

 

ยกตัวอย่างสินค้า Passbook Printer รุ่น Compuprint SP40 Plus ของจีโอที เป็นเครื่องพิมพ์หัวพิมพ์ชนิด 24 เข็ม ความเร็วในการพิมพ์ 580 cps(VHDS) จากประเทศอิตาลี ถูกออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานกับลูกค้ากลุ่ม ธนาคาร สหกรณ์ และสถาบันการเงิน สามารถใช้งานกับระบบ Banking ทั้งหมด ตลอดถึงกระดาษ ขนาด A4 รองรับได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   และถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ 20% – 30% จึงใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 45 W. และ 3 W. ซึ่งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนตลับผ้าหมึกถึง 10 ล้านตัวอักษร และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นในการใช้งานที่ง่าย สะดวก และความแม่นยำในการพิมพ์ โดยมีการปรับความหนาของสมุดอัตโนมัติ (Auto Gap Adjustment) , การช่วยปรับสมุดให้ตรงอัตโนมัติขณะใส่สมุด (Document Auto Alignment) , การจัดกั้นหน้า อัตโนมัติ (Auto Border Recognition) และการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องแบบ (Optical Mark Reading and Automatic Setup) ที่จะสามารถลดเวลาในการติดตั้งเครื่อง

 

ใครที่กำลังมองหา passbook printer ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา got.co.th ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มารองรับการทำงานของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก